Silmänhuuhtelu

Silmänhuuhtelupullo on pakollinen:

  • Työpaikoilla, joissa on palo- tai räjähdysvaara taikka syövyttävien ja myrkyllisten kemikaalien roiskumisvaara
  • Mikäli työpaikalla ei ole vesipistettä, tulee varustukseen kuulua silmien huuhteluun tarkoitettu laite
  • Autoissa, joita käytetään vaarallisten aineiden kuljettamiseen, tulee olla tarpeelliset kuljettajan henkilökohtaiset suoja- ja torjuntavarusteet ja kansainvälisissä ADR-kuljetuksissa lisäksi vedellä täytetty silmänhuuhtelupullo kuljettajan suojelemiseksi


Aluehallintoviraston ohje
 Työturvallisuuslaki §46

Nouseva
2 tuotetta
  1. Ensiapukilpi, silmänhuuhtelupullo
  2. Silmäsuihku jälkivalaiseva
Nouseva