Sähköalan kilvet

Useimmat sähköalan varoituskilvet ja merkintäkilvet löytyvät vakiovalikoimastamme. Jos kaipaamaasi merkintätarraa tai opastetta ei löydy vakiona, teemme toivomasi kieliversion ja koon toimitettuna teille muutamassa päivässä.

Nouseva
79 tuotetta
 1. Jännitteinen (pysty)
 2. Suurjännite (pysty)
 3. Hengenvaara
 4. Hengenvaara Livsfara
 5. Maakaapeli (pysty)
 6. Pääkytkin ei katkaise ohjausjännitettä
 7. Keskus jännitteinen
 8. Keskuksessa vieras ohjausjännite
 9. Varokaa yläpuolella olevia jännitteisiä johtimia
 10. Varo takajännitettä
 11. Takajännitettä muista syöttöpisteistä
 12. Varo rinnakkaissyöttöä
 13. Varo vierasta ohjausjännitettä
 14. Katkaisijapilarit jännitteisiä
 15. Katkaisijapilarit ja ensiöreleet jännitteisiä
 16. Sulakkeet poistettu
 17. Kaapeli
 18. Varokaa sähkölämmitys
 19. Koestus käynnissä
 20. Purkautumaton kondensaattori on hengenvaarallinen
 21. Suurjännitekaapeli (pysty)
 22. Pääsy kielletty (jännite)
 23. Johtimiin ja kojeisiin ei saa koskea
 24. Älä kytke Epäkunnossa
 25. Älä kytke Työ käynnissä
 26. Ei saa kytkeä Työ käynnissä
 27. Älä kosketa sähkölaitetta kun olet märkä
 28. Pääsy sivullisilta kielletty
 29. Asettaja ja Älä kytke
 30. Hengenvaara (vaaka)
 31. Hengenvaara-Livsfara (vaaka)
 32. Jännitteinen (vaaka)
 33. Suurjännite (vaaka)
 34. Maakaapeli (vaaka)
 35. Suurjännitekaapeli (vaaka)
 36. Sähköpääkeskus
 37. Sähkökeskus
 38. Mittarikeskus
 39. Muuntamo
 40. Muuntaja
 41. Pääkytkin
 42. Pääsy kielletty. Hengenvaara
 43. Jännitteinen (kolmio)
 44. Työmaadoitettu
 45. Vaarallinen jännite Farlig spänning
 46. Varo vaarallinen jännite
 47. Älä kytke. Maadoitettu
 48. Älä kytke. Verkot tahdistamattomia
 49. Älä kytke, epäkunnossa. Ei käytössä
 50. Epäkunnossa. Ei saa käyttää
 51. Sähkökeskuksen edessä olevaa aluetta ei saa...
 52. Sähkötila. Pääsy asiattomilta kielletty
 53. Koestamoalue. Pääsy kielletty
 54. Sulakkeita ei saa vaihtaa ennenkuin pääkytkin...
 55. Kotelon saa avata vain sähköalan ammattihenkilö
 56. Turvakytkin
 57. Pää- ja ohjausvirran turvakytkin
 58. Ohjausvirran turvakytkin
 59. Turvavalo
 60. Hätäkatkaisin (sininen)
 61. Pääkatkaisija
 62. Sähkömittarit
 63. Talojakamo
 64. Puhelinjakamo
 65. Jakoraja
 66. Kondensaattori
 67. Ei käytössä
 68. Muista maadoittaa
 69. Poista sulakkeet ennen työhön ryhtymistä
 70. Jännite katkaistava huoltojen tai korjausten...
 71. Avaa tämä kytkin ennen korjaustöihin ryhtymistä
 72. Jätä 1 m vapaata tilaa jakokeskuksen eteen
 73. Jätä 1 m vapaata tilaa muuntamon eteen
 74. Saa liittää vain maadoitettuun pistorasiaan
 75. Kytkin toisen oven takana
 76. Aurinkosähköjärjestelmä, laminoitu
 77. Ohjeet sähkötapaturman sattuessa
 78. Ohjeet sähkötapaturman sattuessa EN
 79. Ohjeet sähkötapaturman sattuessa SE
Nouseva