Väestönsuojelukilvet

Valmistamme kaikkia väestönsuojelulain mukaisia kilpiä ja opasteita. Oranssin ja sinisen värisillä kylteillä merkitään väestönsuojien sijainti kiinteistöissä. Väestönsuojan rakentamisessa ja varustamisessa käytettäville laitteille ja tuotteille asetettavista vaatimuksista, laitteisiin tehtävistä merkinnöistä sekä laitteiden mukana toimitettavista tiedoista ja ohjeista säädetään pelastustoimen laitteista annetussa laissa. Vanhoissa taloissa kannattaa tarkistaa merkintöjen kunto ja huolehtia niiden ajanmukaisuudesta sekä hyvästä sijoittelusta.