Varoitusmerkit

Varoitusmerkkiä käytetään osoittamaan tiessä olevaa liikenteelle vaarallista kohtaa tai tienosuutta. Varoitusmerkki on yleensä tasasivuisen kolmion muotoinen. Sen kärki on suunnattu ylöspäin ja sen reunat ovat punaiset. Merkin keskustassa on keltaisella pohjalla vaaran laatua osoittava kuvio.

Nouseva
41 tuotetta
 1. Mutka
 2. Mutka
 3. Töyssyjä
 4. Tietyö
 5. Irtokiviä
 6. Liukas ajorata
 7. Vaarallinen tien reuna
 8. Suojatien ennakkovaroitus
 9. Jalankulkijoita
 10. Lapsia
 11. Pyöräilijöitä
 12. Hiihtolatu
 13. Mutkia
 14. Mutkia
 15. Hirvi
 16. Poro
 17. Kauriseläin
 18. Tienristeys
 19. Sivutien risteys
 20. Sivutien risteys
 21. Sivutien risteys
 22. Sivutien risteys
 23. Liikennevalot
 24. Liikenneympyrä
 25. Raitiovaunu
 26. Rautatien tasoristeys ilman puomeja
 27. Rautatien tasoristeys jossa on puomit
 28. Yksiraiteisen rautatien tasoristeys
 29. Kaksi- tai useampiraiteisen rautatien tasoristeys
 30. Jyrkkä mäki
 31. Jyrkkä mäki
 32. Putoavia kiviä
 33. Matalalla lentäviä lentokoneita
 34. Sivutuuli
 35. Muu vaara
 36. Kapeneva tie
 37. Kaksisuuntainen liikenne
 38. Avattava silta
 39. Lauttalaituri tai ranta
 40. Liikenneruuhka
 41. Epätasainen tie
Nouseva