Varoitusmerkit

Varoitusmerkkiä käytetään osoittamaan tiessä olevaa liikenteelle vaarallista kohtaa tai tienosuutta. Varoitusmerkki on yleensä tasasivuisen kolmion muotoinen. Sen kärki on suunnattu ylöspäin ja sen reunat ovat punaiset. Merkin keskustassa on keltaisella pohjalla vaaran laatua osoittava kuvio.

Nouseva
36 tuotetta
 1. Mutka oikealle
 2. Mutka vasemmalle
 3. Mutkia, joista ensimmäinen oikealle
 4. Mutkia, joista ensimmäinen vasemmalle
 5. Jyrkkä alamäki
 6. Jyrkkä ylämäki
 7. Kapeneva tie
 8. Kaksisuuntainen liikenne
 9. Avattava silta
 10. Lautta, laituri tai ranta
 11. Epätasainen tie
 12. Tietyö
 13. Irtokiviä
 14. Liukas ajorata
 15. Vaarallinen tien reuna
 16. Suojatien ennakkovaroitus
 17. Lapsia
 18. Pyöräilijöitä
 19. Hiihtolatu
 20. Hirvieläimiä
 21. Poroja
 22. Tienristeys
 23. Sivutien risteys
 24. Sivutien risteys
 25. Sivutien risteys
 26. Liikennevalot
 27. Liikenneympyrä
 28. Raitiotie
 29. Rautatien tasoristeys ilman puomeja
 30. Rautatien tasoristeys, jossa on puomit
 31. Yksiraiteisen rautatien tasoristeys (R2)
 32. Kaksi- tai useampiraiteisen rautatien tasoristeys
 33. Putoavia kiviä
 34. Matalalla lentäviä lentokoneita
 35. Sivutuuli
 36. Muu vaara
Nouseva