Sulkupylväät ja sulkulevyt

Sulkupylväitä käytetään työkohteessa rajaamaan työmaa-alue liikenteelle varatusta tilasta. Sulkupylvään kanssa on helppo käyttää lippusiimoja ja sulkunauhoja. Sulkulevyillä erotetaan tilaa tietyömaillla ja niiden tavallisin käyttökohde on kaistojen selkeä merkitseminen. Sulkupylväät on asetettava siten, että ne pysyvät pystyssä kaikissa tavanomaisissa tilanteissa ja kuormituksissa. Laitteet eivät saa haitata kohtuuttomasti liikennettä niille tarkoitetuilla väylillä tai väylien kunnossapitoa. Laitteiden tukirakenteet on suunniteltava siten, että ne eivät ulotu ajoradalle. Pystyttämisessä on otettava huomioon laitteiden hyvä havaittavuus. S1-toimintaympäristössä saa sulkulevyn tai -pylvään korvata sulkukartiolla (1 m korkealla).

Sulkupylväät ja sulkulevyt