Valaisimet ja vilkut

Työmaavilkut (varoitusvilkut) sekä valaisimet asianmukaisen näkyvyyden varmistamiseksi. Varoitusvilkku piilokytkimellä on jo pitkään kuulunut suosituimpiin tuotteisiimme. Työmaavilkkujen käytöstä ja vaatimuksista kerrotaan Liikenneviraston julkaisussa. Sulku- ja varoituslaitteiden yhteydessä käytettäviä vilkkuvaa keltaista (ja kiinteää punaista) varoitusvaloa lähettävien varoitusvalojen valoteknisiä ja rakenteellisia laatuvaatimuksia käsitellään standardissa SFS-EN 12352 Liikenteen ohjauslaitteet. Varoitusvalot on standardissa jaettu 15 luokkaan valoa lähettävän pinnan pinta-alan, kulman ja luminanssin intensiteetin laatuvaatimusten mukaan.

Aina pimeän ja hämärän aikana sekä mahdollisuuksien mukaan muulloinkin, kun näkyvyys on rajoitettu, sulkuaita ja -puomi on varustettava vilkkuvalla keltaisella tai kiinteällä punaisella valolla. Kiinteää punaista valoa käytetään, jos tie on kokonaan suljettu ja sulkemiskohdasta on käännyttävä takaisin. Sulkuaidassa, hinattavassa varoituslaitteessa, ajoneuvoon kiinnitettävässä varoituslaitteessa, törmäysvaimentimella varustetussa ajoneuvossa sekä varoitus- ja suoja-ajoneuvossa tulee olla kaksi suunnattua varoitusvilkkua. 

Varoitusvilkkua voidaan käyttää myös tehostamassa varoitusmerkkien ja merkin 511 (suojatie) näkyvyyttä työmaa-alueella. Valojen toiminnasta vastaa työmaan vastaava mestari ja liikennejärjestelyistä vastaava henkilö, säännöllinen testaus kannattaa tehdä.

Valaisimet ja vilkut