Oikea sulkulaite valitaan toimintaympäristöluokan perusteella. Liikennevirasto määrittelee toimintaympäristöt kolmeen eri luokkaan. Urakoitsijan tehtävänä on valvoa, että työkohteessa olevat sulku- ja varoituslaitteet täyttävät niille asetetut vaatimukset.

Toimintaympäristöluokat

S3: Moottoritiet, vilkasliikenteiset tiet

S2: Muut valta- ja kantatiet, taajamassa muualla kuin tonttikaduilla tehdyt työt

S1: Päivisin tehtävät liikkuvat työt, vähäliikenteisillä tonttikaduilla tehtävät työt ja kevyen liikenteen väylillä tehtävät työt

Tarkemmat määrittelyt alla olevassa kuvassa. 

Toimintaympäristöluokat

Sulkupylväät ja sulkulevyt

Sulkupylväät ja sulkulevyt

Linkki liikenneviraston julkaisuun