Kuka päättää, voinko laittaa opasteen tielle?

  1. Yksityistiellä tien omistaja
  2. Katuverkon alueella kunta
  3. Maantien varrella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

Liikennemerkeille tarvitaan aina ELY-keskuksen suostumus ennen pystytystä. Lue lisää tästä.

Haluaisin opastaa ihmisiä löytämään yritykseni, miten voin merkitä sen?

ELY-keskuksen sivuilla opastetaan seuraavasti:

Palvelukohdeopasteille tarvitaan aina lupa ELY-keskukselta. Ne ovat tieliikenneasetuksen mukaisia liikennemerkkejä, jotka sijoitetaan maantien tiealueelle.
Katuverkolla luvan palvelukohteiden opasteiden sijoittamiseen myöntää kunta ja yksityisteillä tien omistaja.

Tienvarsimainonnassa käytetään ilmoitusmenettelyä. Ilmoitus tehdään sähköisellä ilmoituslomakkeella Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon. Ilmoituksen johdosta tehdään maksullinen päätös 30 päivän kuluessa ilmoituksen jättämisestä. Tienvarsimainosta ei saa pystyttää ennen sallivan päätöksen saamista.

Ilmoitusvelvollisuus ei koske tilapäisiä ilmoituksia tai mainoksia rakennuksessa tai sen läheisyydessä harjoitettavasta toiminnasta tai siellä myytävistä tuotteista. Tilapäisillä ilmoituksilla tarkoitetaan ilmoituksia lyhytkestoisesta tapahtumasta. 

Maantienkäyttäjälle tarkoitettu mainos tai ilmoitus on laadittava ja sijoitettava siten, että se ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä haittaa tienpitoa ja että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön.

Mistä saan oikeanlaiset merkit?

Liikennemerkit on jaoteltu viiteen ryhmään käyttötarkoituksen perusteella. Meidän kaupassamme pääkategoria on Liikennemerkit, ja ne jakautuvat seuraaviin:

Asiakaspalvelumme auttaa aina mielellään, jos haluamaasi merkkiä ei löydy vakiovalikoimastamme.

Usein vakiokilpien lisäksi voidaan käyttää tekstillistä lisäkilpeä, joka täsmentää liikennemerkin käyttöä. Vakiovalikoiman lisäkilvet löydät täältä ja tarvittavat jalustat ja kiinnikkeet täältä.

Esimerkki lisäkilven käytöstä