Säteilymittarin tarkastuspalvelu

TK-SV200

Lainmukainen 5-vuotistarkastus

Hinta

204,60 € sis alv 24% 165,00 alv0

Toimitusaika: Tilaustuote

Tuotetiedot

Säteilymittarit tulee tarkastaa viiden vuoden välein. Tarjoamme tarkastuspalvelun kaikille väestönsuojien säteilymittareille. Palvelun voitte tilata tämän sivun kautta ja toimimalla ohjeiden mukaan:


Ohje säteilymittarin tarkastukseen


A. Asiakas toimittaa säteilymittarin Turvakaupalle (Asessorinkatu 13, 20780 Kaarina) omalla kustannuksellaan. Asiakkaalla on vastuu kuljetuksesta ja asianmukaisesta pakkauksesta.


Kuljetukseen liitetään:


1. Mittari
2. Mittarin käyttöohjeet (olemassaolo todettava tarkastuksessa)
3. Mittarin omistajan osoitetiedot ja vastuuhenkilön nimi
4. Palautusosoite mittarille
5. Verkkokaupan tilausnumero


B. Turvakauppa toimittaa mittarit kerran viikossa tarkastukseen.


C. Mittari tarkastetaan. Jos mittari on käyttökunnossa, se kalibroidaan ja siihen vaihdetaan patteri.


D. Tarkastettu mittari lähetetään asiakkaalle postivakuutettuna pakettina. Tarkastusmaksu peritään tarkastuksesta, lopputulos (hyväksytty/hylätty) ei vaikuta tarkastusmaksun suuruuteen.


  • Hyväksytylle mittarille on jälleen viiden vuoden käyttöikä ennen seuraavaa tarkastusta.

  • Tarkastuksessa hylättyä mittaria ei voi enää käyttää.

Toimitusaika palvelulle 2-3 viikkoa.


Lisätietoa laista Kannettavien säteilymittarien laatu- ja tarkastusvaatimukset, 14.10.2008.


Laissa on määritelty mittarin vastuuhenkilön tehtävät: "Kaikilla pelastustoimintaa ja väestönsuojelua varten hankituilla kannettavilla säteilymittareilla täytyy olla paikallinen vastuuhenkilö (säteilysuojeluvastaava tms.). Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että mittari on asianmukaisesti tarkastettu (kohta 3.2) ja huollettu, sekä varmistua paristojen käyttökunnosta. Lisäksi mittarin vastuuhenkilön on varmistettava, että mittaria osataan käyttää oikein. Käyttöohjeiden on oltava aina saatavilla ja ne on säilytettävä samassa paikassa kuin kyseinen mittari. Vastuuhenkilön on varmistettava, että mittarin käyttäjät tuntevat erilaisten hälytysäänien ja symbolien merkityksen. Esimerkiksi annosnopeus- ja annoshälytyksiä ei saa sekoittaa keskenään."


Laissa kerrotaan tarkastuksesta seuraavaa: "Ensimmäiseksi tarkastetaan mittarin yleiskunto: mittarin kuori ei saa olla vaurioitunut ja kaikkien toimintojen on käynnistyttävä siten kuin laitteen käyttöohjeessa on mainittu. Mittarin yleisen kunnon tarkastuksen jälkeen on tehtävä kolme säteilymittausta, jotka on kuvattu liitteessä D. Tarkastajan tulee varmistaa, että mittarin käyttöohje on tallessa ja helposti saatavilla. Mikäli tarkastus tapahtuu jossain muualla kuin mittarin käyttöpaikalla, tarkastajalle on mittarin lisäksi toimitettava nähtäväksi kyseisen mittarin käyttöohje. Säteilymittarin tarkastaja laatii tarkastuksesta pöytäkirjan (liite E), joka toimii tarkastustodistuksena. Tarkastuksen jälkeen tarkastajan on kiinnitettävä säteilymittariin tarra, josta käy ilmi tarkastuksen lopputulos (Hyväksytty/Hylätty), tarkastuksen suorittaja ja tarkastuspäivämäärä."

Tuotekoodi TK-SV200
Toimitusaika Tilaustuote
Share |