Väestönsuojat - luokittelu

Nykyisin väestönsuojat jaetaan luokkiin teräsbetonisuojat S1, S2  ja kalliosuoja (Valtioneuvoston asetus 5.5.2011/408). Suojaluokka määriytyy varsinaisen suojatilan koon mukaan. S1-luokan väestönsuojan koko on maksimissaan 135 m2. S2-luokan väestönsuojan koko on maksimissaan 900 m2. Kallioväestönsuojan koko on maksimissaan 4500 m2

Varsinaisella suojatilalla tarkoitetaan ihmisten oleskelua varten tarkoitettua tilaa. Varsinaiseen suojatilaan luetaan myös käymälät ja ensiapu- ja sairashuone. Varsinaiseen suojatilaan ei kuitenkaan lueta sulkuhuonetta tai -telttaa, eikä teknisiä tiloja (konehuoneet ja valvomo). Tästä m2-määrästä vähennetään se tila, joka on varattu IV-laitteille, kuivakäymäläkomeroille, sulkuteltalle, varavesisäiliölle jne. Jäljelle jäävä tila on varsinainen suoja-ala, joka on siis pienempi kuin suojan kokonaisneliömäärä.

Väestönsuojien laitteisto ja varusteet

Kaikkien suojien oletetaan joutuvan yhtä todennäköisesti kaasuhyökkäyksen tai ydinlaskeuman kohteeksi, minkä vuoksi kaikki suojat on varustettava radioaktiivisilta aseaerosoleilta sekä biologisilta ja kemiallisilta haitta-aineilta suojaavalla ilmastointijärjestelmällä.

Nykyaikaisessa suomalaisessa väestönsuojassa on oltava sisäänkäynnin suojateltta tai –huone (eli sulkuteltta), yksi tai useampi käsi- ja sähkökäyttöinen ilmanvaihtokoje suodattimineen, lankapuhelinliittymä, ainakin yksi varauloskäynti, kuivakäymälöitä, varavesisäiliöitä, säteilymittari, raivaustyökaluja ja ensiapuvälineet. Varusteista määrätään lakisääteisesti. (Sisäasiainministeriön asetus 10.5.2011/506). Suojalle tulee lain mukaan määrätä suojanhoitaja ja mahdollisesti myös varahenkilö. Heidän odotetaan suorittavan suojanhoitajan kurssin.

Väestönsuojan ala ja varusteiden mitoitus

Väestönsuojaan on varattava 0,75m2 ala jokaiselle henkilölle. Suojaan mahtuva henkilömäärä saadaan, kun varsinainen suoja-ala jaetaan 0,75:llä. Esim. suoja-alan ollessa 53m2, suojaan mahtuva henkilömäärä on 53m2:0,75=70,6. Suojaan mahtuu siis 70 henkilöä.

Suoja-alan mukaan lasketaan kaikkien varusteiden tarve, sillä ne mitoitetaan suojaan mahtuvan henkilömäärän mukaisesti.

Joditabletit

Jodin tarve on 2 tbl/henkilö. Suojaan mahtuvan henkilömäärän laskeminen on opastettu edellisessä kohdassa.

Kuivakäymälät

Kuivakäymäläkomeroita ja kuivakäymäläkalusteita vaaditaan 1 kpl/varsinaisen suoja-alan 20m2.

Varavesisäiliöt

Varavesisäiliöitä vaaditaan 40 l/varsinaisen suoja-alan m2. Säiliökoot ovat 100 l ja 1000 l. (Jos vesipiste on väestönsuojan sisällä, suojassa tulee olla mahdollisuus säilyttää juomavettä vähintään 15 litraa varsinaisen suojatilan neliömetriä kohden, muutoin vähintään 40 litraa.)

Jäteastiat

Jäteastioita vaaditaan 15 l/varsinaisen suoja-alan m2. Jäteastian koko on 100 l.

Väestönsuojelu: talosuojelu

AB-PAKKI
Henkilökohtaiset varusteet alkavaa 100 asukasta kohden varusteet kahdelle henkilölle.

AB+S 
Henkilökohtaiset varusteet alkavaa 100 asukasta kohden varusteet kahdelle henkilölle + suojan työkalut

2AB+S
AB+S –pakin varusteet x 2

STK.TS
Suojan työkalut saatavana omana pakkauksenaan 

Väestönsuojelu: teollisuus ja liikerakennukset (teli)

HCDF
Varusteet neljälle henkilölle väestönsuojaan. Tämä pakki on peruspakki yritys- ja laitossuojelukohteiden väestösuojiin. Ei sisällä jodia eikä säteilymittaria. Jodin suhteen määräykset vaihtelevat, säteilymittari tarvitaan lähes aina.

CDF

Varusteet kahdelle henkilölle väestönsuojaan. Tämä varustus on yleensä tarkoitettu HCDF tason rinnakkaissuojan varustukseksi.

HKCDF
Varusteet viidelle henkilölle väestönsuojaan.

STK.TELI
Suojan työkalut saatavana omana pakkauksenaan.

Esimerkki varusteiden tarpeesta väestönsuojaan

Väestönsuojan koko (m2) Väkimäärä Joditabletteja (100 kpl/prk) Kuiva-käymälöitä Varavesisäiliöt (100 l tai
1000 l)
Jäteastiat
(100 l/kpl)
Talosuojelu-pakki
50 66 132 (2 prk) 3 kpl 2000 l 750 l (8 kpl) AB+S
120 160 320 (4 prk) 5 kpl 4800 l 1800 l (18 kpl) 2AB+S 
135 180 360 (4 prk) 6 kpl 5400 l 2025 l (21 kpl) 2AB+S 

 

 Asiakaspalvelumme palvelee mielellään oikeiden tarvikkeiden valinnassa ja väestönsuojien päivityksissä.

 Kaikki väestönsuojelu-tuotteet